Impressum

Salvia d. o. o.

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb, Republika Hrvatska


E-MAIL ADRESA: info@drschaer-shop.hr


Matični broj poduzeća: 03793346 

OIB: 52538924684

 EUID: HRSR.080237401

Upisano u sudski registar - TS Zagreb

Temeljni kapital: 8.050.200,00 kuna


IBAN: HR5824840081100651418