Podaci o kupcu i zaštita osobnih podataka


Da bismo potvrdili, dovršili i isporučili narudžbu, potrebni su vam vaši kontakt podaci koji su označeni crvenom zvjezdicom (ime, prezime, adresa, mjesto, poštanski broj, adresa e-pošte i telefonski broj).
Informacije koje smo dobili od vas koristimo za potrebe vaše narudžbe. Vaše podatke prosljeđujemo tvrtki Salvia d.o.o. koja je odgovorna za isporuku pošiljke (ime, adresa, telefon za uređenje rokova isporuke) i banci za potrebe plaćanja. Informacije ne dijelimo ni s kim drugim.
Obveza je trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika. Prodavatelj će osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i druge potrebne komunikacije.
Ni u kojem slučaju se podaci korisnika neće predati neovlaštenim osobama. Korisnik je odgovoran i za zaštitu osobnih podataka osiguravajući sigurnost svog korisničkog imena i lozinke.
Vaši se osobni podaci šifriraju i prenose putem Interneta. Naše web stranice i ostali sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama protiv gubitka, uništenja, pristupa, izmjena i širenja vaših podataka od strane neovlaštenih osoba. Unatoč redovitom nadzoru, vaši podaci ne mogu biti u potpunosti zaštićeni.
Imate pravo na besplatno informiranje o svojim podacima i, ako je potrebno, na njihovo zatvaranje i brisanje. Ako ste zainteresirani za brisanje, obradu ili korištenje vaših podataka, molimo kontaktirajte: info@drschaer-shop.hr ili nam pošaljite zahtjev poštom.
Salvia d.o.o. i Dr. Schär AG / SPA se obvezuju da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Salvia d.o.o. i Dr. Schär AG / SPA neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Salvia d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Salvia d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Salvia d.o.o. i Dr. Schär AG / SPA imaju pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti Salvia d.o.o. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Salvia d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.
Nakon prijave na dobivanje obavijesti, vaše ime i adresa e-pošte uz vaše dopuštenje, koristit će se u reklamne svrhe sve dok se ne odjavite od primanja obavijesti. Automatski se prijavite na primanje obavijesti prilikom narudžbe ili se u bilo kojem trenutku možete odjaviti s pretplate slanjem e-mail poruke na adresu: info@drschaer-shop.hr.

Briga o djeci

Oglasi će biti jasno vidljivi (dobno prilagođeni) te jasno odvojeni od igara i natjecanja. Svaka komunikacija usmjerena prema djeci bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskoristiti dječju povjerljivost, nedostatak iskustva ili osjećaj odanosti.
Davatelj usluga ne može prihvaćati narudžbe od nekoga za koga zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja.
Davatelj usluga ne može prihvatiti nikakve osobne podatke o djeci bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja. Isto tako, davatelj ne smije objavljivati informacije dobivene od djece trećoj strani; izuzetak su roditelji ili staratelji.
Pružatelj usluga ne smije ponuditi besplatan pristup proizvodima ili uslugama štetnim za djecu.
Odluka o tome hoćete li dopustiti web lokacijama upotrebu kolačića u potpunosti je vaša, no treba imati na umu da web mjesto funkcionira optimalno samo ako se kolačići nalaze u Vašem pregledniku i može nam pomoći pronaći pravi izbor za Vas.

Kolačići

Kako bismo unaprijedili iskustvo na web stranici, koristimo kolačiće (cookies).
Više o kolačićima i kako upravljati njima možete saznati upitom na info@drschaer-shop.hr.
Popis kolačića koje koristimo:
 • Tehnički kolačići
  >> PHPSESSID
  >> session-
  >> cookie-preference
  >> timezone
 • Ostali kolačići
  >> Google Analytics
  >> Facebook Pixel

Politika privatnosti društva


DR SCHÄR AG/S.p.A. kao voditelj obrade podataka (u nastavku teksta: “voditelj obrade”) u skladu s GDPR-om 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka, europska uredba o zaštiti osobnih podataka, u nastavku teksta: “GDPR”) smatra privatnost i zaštitu osobnih podataka jednim od glavnih ciljeva svojeg djelovanja. Stoga prije slanja bilo kakvih osobnih podataka voditelju obrade pozorno pročitajte ovu Politiku privatnosti jer ona sadržava važne informacije o vašoj privatnosti, zaštiti vaših osobnih podataka i sigurnosnim mjerama provedenim kako bi se osigurala povjerljivost u potpunom skladu s primjenjivim odredbama.

Osim toga, ova Politika privatnosti:
 • Shvaća se u kontekstu odnošenja na ovu mrežnu stranicu i sve druge mrežne stranice koje prodaju proizvode i usluge društva Dr. Schär (u nastavku teksta jednostavno nazvane: “mrežna stranica”) i kojima upravlja voditelj obrade podataka;
 • sastavni je dio mrežne stranice i usluga koje pružamo;
 • Smatra se i danom obaviješću o informacijama o Politici privatnosti, kako zahtijeva čl. 13. GDPR-a, korisnicima u interakciji s ovom mrežnom stranicom;
 • Usklađena je s Preporukom br. 2/2001 o određenim minimalnim uvjetima za prikupljanje osobnih podataka preko interneta u Europskoj uniji, koju je 17. svibnja 2001. usvojila radna skupina “Članak 29.”.

***

Voditelj obrade obavješćuje vas da će vaši osobni podatci biti obrađivani prema načelima zakonitosti, pravičnosti i transparentnosti te zaštite vaše povjerljivosti i prava. Vaši osobni podatci stoga će se obrađivati u skladu s pravnim odredbama uredbe GDPR 2016/679 i svim obvezama u vezi s povjerljivošću koje su u njoj navedene.

SADRŽAJ

Sadržaj ove Politike privatnosti naveden u nastavku teksta pomoći će vam da pronađete informacije o obradi svojih osobnih podataka koje vas zanimaju.
1. VODITELJ I IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA
2. OSOBNI PODATCI KOJI SE OBRAĐUJU
 • 2.1 Podatci o pretraživanju mrežne stranice
 • 2.2 Podatci koje korisnici dobrovoljno daju
 • 2.3 Kolačići
3. BANNER PRI PRVOM PRISTUPU
4. SVRHA OBRADE PODATAKA I OBVEZNA ILI NEOBVEZNA PRIRODA DAVANJA PODATAKA
5. NAČIN OBRADE, SIGURNOST I MJESTO OBRADE PODATAKA
6. KOMUNIKACIJA I ŠIRENJE
7. VAŠA PRAVA
8. IZMJENE
9. PODATCI ZA KONTAKT

***

1. VODITELJ I IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA
Kao posljedica korisnikova pretraživanja mrežne stranice i uporabe njezinih usluga mogu se prikupljati osobni podatci koji se odnose na identificirane pojedince ili pojedince koji se mogu identificirati.
Kako biste ostvarili svoja prava koja vam osigurava zakon i koja su bolje prethodno navedena, možete se obratiti voditelju obrade podataka ili službeniku za zaštitu podataka na adrese navedene u nastavku.
Podatci o voditelju obrade podataka:
Voditelj obrade podataka je Dr. Schär SpA / AG, sa sjedištem u Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italija, tel.: 0473/293 300, e-pošta privacy@schaer.com
Podatci o službeniku za zaštitu podataka:
Voditelj obrade podataka imenovao je i službenika za zaštitu podataka (DPO), koji je dostupan u njegovu sjedištu (Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italja, tel. 0473/293 300) ili pismenim putem na dpo@drschaer.com.
Vaši osobni podatci mogu se otkriti zaposlenicima ili vanjskim suradnicima voditelja obrade podataka koji su zaposleni u administraciji, prodaji, pravnoj službi ili računovodstvu ili kao IT administratori, ovisno o tome kako se vaši podatci obrađuju, koji su, radeći izravno pod voditeljem obrade podataka, imenovani izvršiteljima obrade podataka ili osobama odgovornim za obradu, sukladno člancima 28. i 29. GDPR-a 2016/679, koji su odgovarajuće osposobljeni za obavljanje za to potrebnih zadataka.

2. OSOBNI PODATCI KOJI SE OBRAĐUJU

2.1 Podatci o pretraživanju mrežne stranice
Računalni sustavi i softverski postupci koji se primjenjuju u radu ove mrežne stranice prikupljaju određene osobne podatke čiji se prijenos podrazumijeva kad upotrebljavate mrežne komunikacijske protokole. Ti se podatci ne prikupljaju kako bi se povezivali sa subjektima identificiranih podataka, ali po svojoj bi nam prirodi mogli omogućiti da njihovom obradom i povezivanjem s podatcima koje čuvaju treće strane osobno identificiramo korisnike. Ta kategorija podataka uključuje IP adrese ili nazive domena računala koja upotrebljavaju osobe koje se prijavljuju na mrežnu stranicu, URI (engl. Uniform Resource Identifier – jedinstvena oznaka izvora) adrese zatraženih izvora, vrijeme zahtjeva, metodu primijenjenu za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke primljene kao odgovor, broj koda koji pokazuje status poslužiteljeva odgovora (uspješno, greška itd.) i ostale parametre koji se odnose na korisnikov operativni sustav i računalno okružje. Ovi podatci upotrebljavaju se u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih podataka o uporabi mrežne stranice i kako bi se osiguralo njezino funkcioniranje u svrhu omogućivanja – ovisno o upotrebljavanoj arhitekturi sustava – odgovarajućeg pružanja usluga, u sigurnosne svrhe i u svrhu utvrđivanja odgovornosti u slučaju potencijalnih računalnih zločina protiv mrežne stranice ili trećih strana. Podatci se obično brišu nakon sedam dana.

2.2 Podatci koje korisnici dobrovoljno daju
Mrežna stranica pruža korisnicima priliku za dobrovoljno davanje osobnih podataka, na primjer ispunjavanjem obrasca za kontakt, traženjem usluga ili informacija, slobodnim izborom izričitoga i dobrovoljnog slanja e-pošte na adrese navedene na mrežnoj stranici itd.

2.3 Popis kolačića
Kolačić je komadić podataka (tekstualna datoteka) za koji mrežna stranica tijekom posjeta korisnika zamoli vaš poslužitelj da ga spremi na vaš uređaj kako bi zapamtila informacije o vama, kao što su vaše preferencije jezika ili podatci za prijavu. Te kolačiće postavljamo mi, a nazivaju se kolačićima prve strane. Upotrebljavamo i kolačiće treće strane, odnosno kolačiće s domene drukčije od domene mrežne stranice koju posjećujete, u svrhu svojih oglašivačkih i marketinških nastojanja. Točnije, upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije praćenja u sljedeće svrhe:

Nužni kolačići
Ti su kolačići nužni za funkcioniranje mrežne stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Obično se postavljaju isključivo kao odgovor na vaše radnje koje se svode na zahtjeve za usluge, kao što su postavljanje vaših preferencija privatnosti, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Možete postaviti svoj pretraživač tako da blokira te kolačiće ili da vas upozorava na njih, no u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve osobne podatke prema kojima vas se može identificirati.

Podskupina kolačića 
Kolačići
Upotrebljavani kolačići
staging-www.schaer.com schaer_detected_country Prva strana
begliuteno.schaer.com  PHPSESSIDPrva strana
schaer.com eupubconsentOptanonAlertBoxClosedOptanonConsentPrva strana
shop.schaer.com  alpinDbPortalAuthJSESSIONIDPrva strana
bio.schaer.com  _icl_visitor_lang_js Prva strana
onetrust.com__cfduid Treća strana
www.schaer.comschaer_language, SSESS########### Treća strana
cookielaw.org__cfduid Treća strana

Kolačići izvedbe
Ti kolačići omogućuju nam da brojimo posjete i izvore prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšavati izvedbu stranice. Pomažu nam doznati koje su stranice najpopularnije i najmanje popularne i vidjeti na koji se način posjetitelji kreću stranicom. Svi podatci koje ti kolačići prikupljaju agregirani su i stoga anonimni. Ako ne omogućite te kolačiće, nećemo znati kad ste posjetili našu stranicu i nećemo moći pratiti njezinu izvedbu.

Podskupina kolačića 
Kolačići 
Upotrebljavani kolačići
schaer.com_ga, _gat_UA-4356050-1, _gat_UA-, _gclxxxx, _gat_UA-nnnnnnn-nn, _gat, zte2095, _gid Treća strana
nr-data.netJSESSIONIDTreća strana
pingdom.net__cfduid Treća strana

Funkcionalni kolačići
Ti kolačići omogućuju mrežnoj stranici pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili pružatelji usluga treće strane čije smo usluge dodali na svoje stranice. Ako ne omogućite te kolačiće, neke ili sve navedene usluge neće pravilno raditi.

Podskupina kolačića 
Kolačići
Upotrebljavani kolačići
bio.schaer.com  wpml_browser_redirect_test Prva strana
schaer.com __zlcstore__zlcmidPrva strana
widget-mediator.zopim.comAWSALB, AWSALBCORS Treća strana
static.zdassets.com__zlcid Treća strana
drschaer.zendesk.com__cfruid, _zendesk_session, _zendesk_authenticated, __cfduid, _zendesk_shared_session Treća strana
p17.zdusercontent.com_zendesk_authenticated, _zendesk_shared_session, _zendesk_session Treća strana
zdusercontent.com__cfduid, __cfruid Treća strana

Kolačići za ciljano oglašavanje
Te kolačiće diljem naše stranice mogu postaviti naši partneri za oglašavanje. Te tvrtke mogu ih upotrebljavati za izgradnju profila vaših interesa i pokazivati vam relevantne oglase na drugim stranicama. Ne pohranjuju izravno vaše osobne podatke, no temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg pretraživača i mrežnog uređaja. Ako ne omogućite te kolačiće, prikazivat će vam se manje ciljani oglasi.

Podskupina kolačića
Kolačići 
Upotrebljavani kolačići
com _fbpPrva strana
bezglutena-hr.schaer.com awxxxxPrva strana
schaer.com  _gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPrva strana
irxcm.com2eebc614-41cb-402b-9e99-4ba9c8dce756_ocm_, f829a4a2-ad63-461f-80cd-2ef6fb94946d_ocm_, JSESSIONID Treća strana
adsrvr.orgTDCPM, TDID Treća strana
track.adform.netCTreća strana
doubleclick.net_fbp, IDE, test_cookie Treća strana
bs.serving-sys.comOT_7277, OT_1073743188 Treća strana
yahoo.comA3, B Treća strana
mookie1.commdata, ov, id Treća strana
www.facebook.comTreća strana
adform.netcid, uid, C Treća strana
serving-sys.comActivityInfo2, eyeblaster, OT2, u2 Treća strana
adfarm1.adition.comUserID1 Treća strana
facebook.comfrTreća strana
youtube.comYSC, VISITOR_INFO1_LIVE, GPS Treća strana

Dr. Schär AG/S.p.A. obavijestio je tijelo za zaštitu privatnosti o postupcima izrade profila koji se provode preko mrežne stranice.

2.4 Podatci koji se odnose na maloljetne osobe
Ako mrežna stranica obrađuje podatke maloljetnih osoba, zahtijeva se pristanak osobe koja ima roditeljske ovlasti (zakonski skrbnik).

3. BANNER PRI PRVOM PRISTUPU
Presudom nadležnog tijela od 8. svibnja 2014. godine zahtijeva se, u slučaju uporabe drugih kolačića osim tehničkih kolačića, dodatni banner pri korisnikovu prvom pristupu mrežnoj stranici (takozvana informativna obavijest) kojim se u biti navode postupci upravljanja kolačićima mrežne stranice i poveznica na cijeli tekst uređenja politike privatnosti tvrtke.
Dr. Schär AG/S.p.A. pripremio je prethodno spomenuti banner i dodatno instalirao posebni kolačić koji 365 dana pamti korisnikove preferencije u vezi s instalacijom kolačića. To znači da će korisnici banner o kolačićima vidjeti samo jedanput, a ako požele promijeniti preferencije, mogu to učiniti tako da prate upute u poglavlju pod naslovom “Kako pregledati i promijeniti kolačiće preko svojeg pretraživača”.

4. SVRHA OBRADE PODATAKA I OBVEZNA ILI NEOBVEZNA PRIRODA DAVANJA PODATAKA
Osobni podatci koje date preko mrežne stranice voditelj obrade obrađivat će u sljedeće svrhe:

a) Svrhe povezane s pružanjem usluga koje su zatražili korisnici; registracija u Schär Club.
Davanje svojih osobnih podataka u svrhu navedenu pod (a) neobvezno je, no ako to ne učinite, ne možemo vam pružiti zatražene usluge.
U skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom b) GDPR-a ne tražimo vašu privolu za obradu vaših osobnih podataka u te svrhe jer su navedeni podatci nužni za provedbu obveza koje proizlaze iz ugovora u kojem ste uključena strana i/ili za ispunjavanje posebnih zahtjeva uključene strane prije sklapanja ugovora.

b) Istraživanje/statističku analizu agregata ili anonimnih podataka, dakle bez mogućnosti identifikacije korisnika, radi mjerenja učinkovitosti bilo kakvih mrežnih marketinških kampanja koje smo možda proveli, mjerenja prometa i procjene upotrebljivosti i interesa.
Obrada agregata ili anonimnih podataka nije podložna odredbama GDPR-a 2016/679.

c) Svrhe povezane s ispunjenjem obveza koje proizlaze iz zakona, propisa ili europskog zakonodavstva.
Davanje vaših osobnih podataka u svrhu navedenu pod (c) u prethodnom tekstu obvezno je i ako to ne učinite, voditelj obrade neće moći ispuniti svoje obveze koje proizlaze iz zakona, propisa ili europskog zakonodavstva.
Podsjećamo vas da u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom (c) GDPR-a nije nužno dobivanje vaše privole za obradu vaših osobnih podataka u te svrhe.

d) Reklamne poruke.
U skladu s odlukom talijanskog tijela ovlaštenog za zaštitu osobnih podataka “Smjernice za promotivnu aktivnost i kontrast u odnosu na spam – 4. srpnja 2013. [2542348]”, ako odlučite dati svoju privolu za primanje informacija o promotivnim aktivnostima voditelja obrade, uključujući istraživanje tržišta, obavješćujemo vas da možemo provoditi takve aktivnosti, prema zahtjevima propisa na snazi, u obliku fizičkih pisama, kontakata preko pozivnog centra (takozvane tradicionalne metode), e-pošte, SMS poruka, push obavijesti i preko društvenih mreža (takozvane automatske metode). Također vas obavješćšujemo da u bilo kojem trenutku možete odlučiti povući svoju privolu koju ste prethodno dali za tradicionalne ili automatske metode preko neformalne obavijesti voditelju obrade, npr. slanjem e-pošte na: privacy@schaer.com.
Davanje svojih osobnih podataka u svrhu prethodno navedenu pod (d) neobvezno je i za njega je potrebna vaša prethodna privola. Bez takve privole možete se koristiti zatraženom uslugom, ali voditelj obrade neće vam moći slati reklamne poruke. Nakon što date svoju privolu, u bilo kojem trenutku možete je povući za sve navedene načine komunikacije ili za samo jedan ili neke od njih.

e) Svrhe izrade profila (npr. izrade korisničkih profila uz pomoć elektroničkih alata koji se temelje na korisnikovim preferencijama, navikama i odabirima pri kupnji).
Takve aktivnosti izrade profila mogu se provoditi preko kolačića ili drugih mrežnih tehnologija izrade profila, npr. alata za praćenje (pogledajte dio 2.3) i/ili unakrsnim povezivanjem osobnih podataka prikupljenih u vezi s pružanjem usluga i relevantnom uporabom različitih značajki odabranih između značajki dostupnih korisniku, kako je navedeno u Smjernicama za obradu osobnih podataka za mrežnu izradu profila – 19. ožujka 2015.
Davanje vaših osobnih podataka u svrhu prethodno navedenu pod (e) neobvezno je i zahtijeva vašu prethodnu i izričitu privolu, koju možete dati i preko pojednostavnjenih postupaka navedenih u prethodno spomenutoj Općoj odredbi “Identifikacija pojednostavnjenih postupaka za podatke korisnicima i dobivanje privole za uporabu kolačića – 8. svibnja 2014.” i “Smjernicama za obradu osobnih podataka za mrežnu izradu profila” (zaobilaženje početnog bannera pri prijavi na mrežnu stranicu). Bez takve privole možete se koristiti zatraženom uslugom, ali voditelj obrade neće vam moći izraditi profil niti vam slati obavijesti u skladu s vašim preferencijama. Također vas obavješćujemo da u bilo kojem trenutku možete odlučiti povući svoju privolu koju ste prethodno dali za izradu profila korisnika koju voditelj obrade obavlja unakrsnim povezivanjem podataka ili drugim tehnologijama za izradu profila preko neformalne obavijesti voditelju obrade slanjem e-pošte na: privacy@schaer.com.

5. NAČIN OBRADE, SIGURNOST I MJESTO OBRADE PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađuje voditelj obrade – ili treća strana koja je pažljivo odabrana zbog svoje pouzdanosti i kompetencija, kao i redovito imenovani izvršitelji obrade – samo u svrhu postizanja prethodno navedenih svrha, uglavnom primjenom automatiziranih alata, ali i u papirnatom obliku, tijekom vremena koje je nužno za postizanje svrha u koje su podatci prikupljeni.
Primjenjuju se posebne mjere sigurnosti za sprečavanje gubitka podataka, nezakonite ili nepoštene uporabe, neovlaštenog pristupa, u cijelosti u skladu s navedenim u članku 32. GDPR-a.
Osobni podatci koje korisnici daju u vezi s mrežnim uslugama koje nudi ova mrežna stranica obrađuju se u sjedištu prethodno navedenog voditelja podataka. Centri voditelja podataka nalaze se u Italiji. Voditelj podataka za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe oslanja se i na tehnološke usluge / podatkovne centre društava KEY-TEC GmbH & Co. KG i webAlm GmbH, što znači da će se podatci spremati i u njihovim sjedištima.
Vaši osobni podatci prikupljeni preko obrazaca dostupnih na našoj mrežnoj stranici čuvat će se tijekom vremena koje je potrebno za ispunjavanje vaših zahtjeva. Na mjestima gdje propisi zahtijevaju da podatke čuvamo dulje, poštovat ćemo spomenute propise. Podatci prikupljeni kolačićima čuvat će se tijekom vremena određenog pojedinim kolačićem.

6. KOMUNIKACIJA I ŠIRENJE
Vaši osobni podatci mogu se prosljeđivati vanjskim subjektima čija je pomoć nužna i funkcionalna za pružanje usluga mrežne stranice.
Vaši uobičajeni osobni podatci mogu se prosljeđivati trećim stranama kao što su: 1. osobe, društva ili profesionalne tvrtke koje nude pomoć i savjete voditelju obrade, prikladno nazvane izvršitelji obrade; 2. entitetima, tijelima ili mjerodavnim vlastima kojima se obvezno prosljeđuju osobni podatci prema zakonu ili na naredbu mjerodavnih vlasti; 3. subjekti koje je imenovao voditelj obrade i/ili kojima je voditelj obrade dodijelio zadatak provedbe aktivnosti koje su usko povezane s prethodno navedenim svrhama (uključujući tehničko održavanje sustava), prikladno nazvani izvršitelji obrade; 4. poslovni partneri definirani prema kategorijama koji obrađuju podatke u svrhe neizravnog marketinga kao neovisni voditelji obrade, ali isključivo ako im je korisnik za to dao izričitu privolu.
Voditelj obrade neće obrađivati podatke ako takvi postupci uključuju njihovo širenje, osim ako je prije toga dobio izričitu privolu korisnika.
Podatci koje nam date neće se prosljeđivati zemljama trećih strana ili međunarodnim organizacijama izvan EU-a.

7. VAŠA PRAVA
Imate pravo u bilo kojem trenutku od nas zatražiti pristup svojim osobnim podatcima kako biste ih ispravili, dopunili ili izbrisali te ograničili ili se usprotivili njihovoj obradi kad god za to postoje legitimni razlozi, kao i u svrhu prijenosa prethodno spomenutih podataka drugom voditelju obrade. Poslat ćemo vam pismeni odgovor u roku od 30 dana. U bilo kojem trenutku možete povući privolu danu na ovoj mrežnoj stranici preko jedne od adresa navedenih u odlomku pod naslovom “Podatci voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka”. Dopušteno vam je i podnošenje žalbe nacionalnom nadzornom tijelu kad god smatrate da se vaši podatci nezakonito obrađuju.
Zahtjeve je potrebno slati e-poštom na sljedeću adresu: privacy@schaer.com.

8. IZMJENE
Voditelj obrade podataka može izmijeniti ili jednostavno ažurirati ovu Politiku privatnosti, djelomice ili potpuno, čak i prateći varijacije zakona i propisa koji uređuju takve politike i štite prava subjekata podataka. Te varijacije i ažuriranja Politike privatnosti bit će javljeni korisnicima mrežne stranice na početnoj stranici čim se uvedu i bit će obvezujući čim se objave na mrežnoj stranici. Redovito posjećujte ovaj odjeljak kako biste bili informirani o najnovijim i ažuriranim verzijama ove Politike privatnosti, kako biste uvijek znali koje osobne podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo.

9. PODATCI ZA KONTAKT
Ako želite primati bilo kakve informacije o osobnim podatcima koje obrađuje voditelj obrade, možete se obratiti našoj tvrtki (tj. voditelju obrade) preko fizičke pošte, telefaksa ili e-pošte na adresi: privacy@schaer.com

UPOZORENJE NA RIZIK

Sukladno smjernicama talijanskog tijela za zaštitu podataka (Garante per la protezione dei dati personali) od 25. siječnja 2012.,
Dr. Schär AG/S.p.A., kao voditelj mrežne stranice www.schaer.com i svih mrežnih stranica koje dotična tvrtka posjeduje, obvezan je upozoriti korisnike da:
– Tijekom aktivnosti moraju posvetiti potrebnu pozornost procjeni mogućnosti unosa ili uskraćivanja osobnih podataka (uključujući adresu e-pošte) koji se čak i neizravno mogu povezati s njihovim identitetom;
– Moraju procijeniti mogućnost objavljivanja ili neobjavljivanja fotografija i/ili videozapisa prema kojima je moguće identificirati ljude ili mjesta ili stvoriti mogućnost za njihovu identifikaciju;
– Tijekom vlastitih aktivnosti moraju posebnu pozornost posvetiti mogućnosti unosa podataka koji mogu, čak i neizravno, otkriti identitet trećih strana, na primjer: drugih osoba povezanih s autorom objave po istoj patologiji, ljudskom iskustvu ili medicinskom putovanju;
– Se ono što je napisano na ovom forumu / u ovoj zajednici može indeksirati i dostupno je preko općenitih alata za pretraživanje (Google, Yahoo itd.).
Napominjemo da informacijama unesenim na ovom forumu / u ovoj zajednici pristup imaju isključivo korisnici koji su se registrirali na mrežnoj stranici.

Obvezujuća verzija politike privatnosti napisana je na talijanskom jeziku.