Povrat u 14 dana (Poništavanje narudžbe)

Obratite nam se s povjerenjem i vaš ćemo prigovor/reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu kojom ste nezadovoljni ćemo pokušati unaprijediti i poboljšati na vaše zadovoljstvo.

Kao Kupac imate pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:
• ukoliko smo Vam isporučili robu koju niste naručili (npr. pogrešan proizvod);
• ukoliko smo Vam isporučili robu kojoj je već istekao rok trajanja;
• ukoliko smo Vam isporučili robu s greškom ili oštećenjem koja nisu nastala u transportu.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, dužni ste uputiti pismeni prigovor putem maila na info@drschaer-shop.hr ili putem pošte na adresu: SALVIA d.o.o., Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb.

Na isti način možete nam se obratiti i ukoliko ste nezadovoljni našom uslugom.

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi (npr. u slučaju reklamacije na hranu, molimo da navedete ili fotografirate proizvod (ukoliko se reklamacije može vizualno predočiti) te nam pošaljete lot oznaku i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum). Nakon zaprimljenog prigovora, poslat ćemo vam potvrdu da smo isti zaprimili te ćemo vam najkasnije u roku 15 dana odgovoriti na prigovor (15 dana od dana kada smo zaprimili prigovor), sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan, imate pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili poklon bon minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a kojega možete iskoristiti prilikom slijedeće kupnje.

Prihvaćamo povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko utvrdimo da je prigovor opravdan te da niste utjecali na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Dr Schaer i Salvia d.o.o.

Sva roba koju prodajemo se skladišti i dostavlja sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

U kojim slučajevima nemate pravo na povrat proizvoda?
1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja;
2. Otvoren proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno sukladan.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
U slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda www.drschaer-shop.hr snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Ugovor koji sklapate s www.drschaer-shop.hr za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane www.drschaer-shop.hr te izvršenim plaćanjem s vaše strane, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između Konzum online prodaje i kupca.

Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) poslanoj:

- poštom na adresu: SALVIA d.o.o., Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, Hrvatska;
- elektroničkom poštom na: info@drschaer-shop.hr.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo Vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora).

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika (linku).

Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom ugovora), a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način kupac se može obratiti Salvia d.o.o. na e-mail adresu info@drschaer-shop.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

Kada nemate pravo na jednostrani raskid ugovora?
Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.).

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

Upute za odustajanje od ugovora

Prilikom web kupnje artikl ne možete fizički pogledati, stoga u roku od 14 dana od preuzimanja narudžbe možete odustati od ugovora. S obzirom na to, da želimo da to učinite što prije i što jednostavnije, pripremili smo kratak popis na što obratiti pažnju prilikom kupnje na daljinu:

• pažljivo otvorite ambalažu i čuvajte je u nepromijenjenom stanju dok niste u potpunosti sigurni da je artikl odgovarajući,
• kod rukovanja artiklom može doći do oštećenja ili ogrebotina
• vidljivi tragovi korištenja (prašina, dlake, ogrebotine, mrlje, prljavština) nisu primjereni za odustajanje od ugovora jer su higijenski upitni (aparati za osobnu njegu i njegu stambenih površina),
• hrana s otvorenom ambalažom ne može se vratiti, osim u slučaju oštećene pošiljke (dokaz: zapisnik o oštećenoj pošiljci od strane dostavne službe).
U slučaju odustajanja od ugovora, molimo vas da slijedite sljedeće upute:
• Kad vraćate artikle, priložite obrazac za odustajanje od ugovora i kopiju računa.
• Adresa za povrat artikla je: Salvia d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. PAKETI S OTKUPNINOM NEĆE BITI PREUZETI.
• U slučaju povrata artikla, kupac je dužan obratiti se prodavaču putem e-maila na info@drschaer-shop.hr te poslati nedvosmislenu izjavu o odustajanju od ugovora u zakonski predviđenom roku. Obrazac možete pronaći ovdje.
• Preporučujemo da artikle primjereno pripremite za transport (pritom možete koristiti originalnu drschaer-shop.hr ambalažu, odnosno drugu prikladno sigurnu ambalažu).